Foxík

Vítejte na Foxíkovi

Word

Desatero Wordu

Desatero Wordu

 

1.        Enter patří pouze na konec odstavce

Mezerník se používá pouze mezi slovy, ne pro zarovnávání nebo odstavce

 

2.       Odstavec ve Wordu je jakýkoliv text uložený mezi dvěma značkami

V této značce jsou uchovány informace o vzhledu každého odstavce. Pokud tento znak                         

smažete, spojí se odstavec s následujícím odstavcem a převezme jeho informace o

vzhledu.

Netisknutelné znaky : konec odstavce ..., tabulátor ..., volitelné rozdělovníky

Formát – odstavec

 

3.       Výběr textu – text, se kterým chceme pracovat, „zabarvíme“ tažením myší

 •       slovo … 2x myší na slově
 •       věta .............
 •       odstavec .....   .......
 •       dokument .... Ctrl + 2x myší na liště pro výběr, Ctrl + A

 

4.       Přesun a kopie textu – pro označený text použijeme povely

Úpravy – Vyjmout Ctrl + X       Kopírovat  Ctrl + C          Vložit Ctrl + V

 

5.       Návrat na předchozí akci

 •       Úpravy – Zpět
 •       nebo užijte ikonu

 

6.       Uložení dokumentu

Word pracuje pouze s kopií dokumentu, kterou má v operační paměti.Aby se práce

uložila na disk, je nutné dokumentu přidat jméno a uložit ho.

Soubor – uložit jako ...

Word automaticky doplňuje příponu DOC

Nástroje – Možnosti  .....karta Uložit – počet minut ............automatické ukládání

 

7.       Formátování = úpravy vzhledu písma a odstavců

      Můžeme měnit : text na tučný, šikmý, podtržený, velikost znaků, zarovnání odstavce a           

      fontu.

Font je tvar nebo typ písmen.Každý font má své jméno.

 

8.       Tabulátory jsou implicitně nastaveny po 0,5 (1,27 cm).

Typy tabulátorů :                        levý                        středový                        pravý                        desetinný

 

9.       Umístění odstavce

 •        levé odsazení první řádky ......... levá odrážka nahoře
 •       levé odsazení  ostatních řádek .......levá odrážka dole
 •       pravé odsazení všech řádek ....... pravá odrážka dole
 •       změna odsazení – označte odstavec a použijte :  a) značku odsazení, b) ikonu

 

10.    Prohlížení a tisk dokumentu

 •      soubor – ukázka před tiskem
 •      soubor - tisk
 
© Copyright 2006, Foxík