Foxík

Vítejte na Foxíkovi

Akronymy a emotikony

Akronymy

Akronymy - zkratky používané v elektronických chatech, urychlí psaní, jakási forma těsnopisu.


Akronym Anglicky Česky
B4 before předtím; dříve
BFN bye for now zatím ahoj
BTW by the way mimochodem
DLTM don't lie to me nelži mi
FCFS first come, first served kdo dřív příjde, ten dřív mele
FYI for your information pro tvou informaci
JAM just a minute moment
L8R later později
TNX thanks díky
TIA thanks in advance děkuji předem

 
© Copyright 2006, Foxík